JOTO mukaan Työelämä 2020 -hankkeeseen

17.07.2017

Johdon työnohjaajat ry (JOTO) on mukana Työelämä 2020 -hankkeessa kumppanina.

Johdon työnohjaajat ry (JOTO) toimii valtakunnallisesti, kehittää johdon työnohjaajien ammattiaitoa pitäen yllä laadukasta ammatillista täydennyskoulutusohjelmaa, lisää johdon työnohjaamisen tunnettuutta ja näkyvyyttä, verkostoituu ja tekee yhteistyötä työnohjaajuutta ja työhyvinvointia tukevien tahojen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Johdon työnohjauksella on vaikuttavuutta esimiestyön ja johtamisen laadukkuuteen, pätevyyteen ja eettisyyteen. Hyvän esimiestyön ja johtamisen vaikutukset työyhteisöjen, työntekijöiden, työpaikkojen työhyvinvointiin ovat tutkitut ja selkeät. Haluamme olla mukana Työelämä 2020-hankkeessa tekemässä paremman, laadukkaan johtajuuden avulla lisääntyvää työhyvinvointia sekä parempaa, kestävämpää ja kokonaisvaltaisesti toimivampaa työelämää. Uskomme Työelämä2020 -hankkeen yhteistyön ja verkottumisen voimalla tekevämme yhdessä tärkeätä työtä – saavuttamalla yhteisen tavoitteemme.

lataa:http://tyoelama2020.fi/verkostot/tyoelamatoimijat/kumppanit/johdon_tyonohjaajat_ry