Kevät 2024 - Täydennyskoulutusta työnohjaajille - Johdon työnohjaajakoulutus 30 op

01.09.2023

Hei työnohjaaja!

Keväällä 2024 on mahdollisuus kouluttautua johdon työnohjaajaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajat ry:n yhteistyönä järjestettävässä työnohjaajien täydennyskoulutuksessa.

HAKUAIKA: 18.9.-31.10.2023

Johdon työnohjaajakoulutus 30 op

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu työnohjaajakoulutuksen suorittaneille, jotka haluavat täydentää opintojaan erikoistumalla johdon työnohjaajiksi.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajien yhdistyksen yhteistyönä. Prosessikoulutuksena toteutettava Johdon työnohjaajakoulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, erilaisia oppimistehtäviä sekä johdon työnohjaajana toimimista osana koulutusta.

SISÄLTÖ
Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laajasti johtamiseen eri näkökulmista ja jäsentää johtamistyön työnohjausta niiden kautta. Johdon työnohjaajana toimiminen koulutuksen aikana mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, jota reflektoidaan opiskelijaryhmässä ja opettajien kanssa. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat organisaatio strategisena rakenteena ja toimintaympäristönä, johtaminen toimintana, johdon työnohjaus prosessina, johdon työnohjaus ja coaching, dialogisuus, käyttöteoria ja johdon työnohjauksen etiikka.

HAKEMINEN
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 18.9.-31.10.2023
Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun. Haastattelupäivä on 23.11.2023.

Johdon työnohjaajakoulutukseen hakeutuminen edellyttää:
• Aiemmin suoritettua Työnohjaajakoulutusta
• Korkeakoulututkintoa omalta alalta
• Vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta esihenkilötyöstä

Edellä mainitut kriteerit vastaavat johdon työnohjaajien yhdistyksen jäsenille asetettuja vaatimuksia.

HINTA
Koulutuksen hinta on 3900 € + alv 24% (verollinen hinta on 4836 €).

Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Lue lisää tästä.