Uusi jäsen Janiika Salo esittäytyy

13.12.2018

Jouluinen tervehdys!

Nimeni on Janiika Salo ja tervehdin teitä uutena JOTO ry:n jäsenenä. Mukavaa saapua joukkoonne!

Olen vastavalmistunut Johdon työnohjaaja & Coach, CSLE. Opiskelin uuteen ammattiini Helsingissä ja kouluttajani oli Sued Management Oy. Valmistuminen työnohjaajaksi oli pitkäaikainen haaveeni ja tavoitteeni, joka nyt on toteutunut. Pohjakoulutukseltani olen Ekspressiivisen taideterapian maisteri M.A., Kuvataideterapeutti, Sosionomi (AMK) ja Kirkon nuorisotyönohjaaja. Toimin myös yrittäjänä ja taideterapian kouluttajana.

Minulle on kertynyt työkokemusta sosiaali- ja terveysalan kentiltä; olen toiminut nuorisotyössä ja kehitysvammaisten hoito- sekä ohjaustyössä.

Valmistuin v.2007 taideterapeutiksi Sveitsissä ja rakastuin vuorisomaisemiin. Kuvaan työnohjaustapahtumaa oppimisen prosessina, jonka tavoitteena on kiivetä yhä ylemmäs, tavoitella uusia askelmia ammatillisella polulla. Myös mahdottomilta tuntuvia esteitä ja kiviäkin voidaan kääntää yhdessä. Kiipeämiseen tarvitaan tavoitteiden lisäksi sisua, luottamusta, pitkäjännitteisyyttä ja positiivista asennetta. Lopulta eteen voikin sitten avautua aivan uudet, huikeat maisemat ja kehittymisen mahdollisuudet.

Työnohjauksen yhtenä työvälineenä käytän taidetta, asiakkaan oman itseilmaisun vankentamiseen. Taide kuuluu kaikille ja luovuus on voimavara, joka elää arjen pienissä hetkissä! Taide on suuri rakkauteni ja elämää ylläpitävä voimavara. Vapaa-ajalla liikun mielelläni luonnossa joko yksin tai perheeni kanssa, matkustelen, maalaan ja kirjoitan.

Erityinen osaamisalueeni on nuoriso- ja aikuispsykiatria. Olen toiminut v.2003 alkaen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopistollisen sairaalan (PSHP/TAYS) palveluksessa taideterapeuttina. Toimin moniammatillisessa terapiapalvelut yksikössä, ainoana ammattialueeni edustajana. Haluan nyt ja tulevaisuudessa toimia ammatissa, jolla on myönteistä vaikutusta ihmisten terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät, haasteelliset kysymykset kiinnostavat minua erityisesti. Johtajuuden ja vuorovaikutuksen sisällöllisellä laadulla on valtava merkitys koko organisaation hyvinvoinnin ja kehittymisen kannalta.


Olen kiinnostunut kohtaamaan uusia ammatillisia haasteita ja näen oppimisen olevan elämän mittainen kasvuprosessi. Haluan aika ajoin haastaa itseäni uusien näkökulmien vaihtamiseen ja elämän ilmiöiden tutkimiseen.