Täydennyskoulutusta työnohjaajille - Johdon työnohjaajakoulutus 30 op

20.06.2022

Hei työnohjaaja!

Nyt olisi mahdollisuus kouluttautua johdon työnohjaajaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajat ry:n yhteistyönä järjestettävässä työnohjaajien täydennyskoulutuksessa.

HAKU 6.6.-31.10.2022: Johdon työnohjaajakoulutus 30 op

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu työnohjaajakoulutuksen suorittaneille, jotka haluavat täydentää opintojaan erikoistumalla johdon työnohjaajiksi.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajien yhdistyksen yhteistyönä. Prosessikoulutuksena toteutettava Johdon työnohjaajakoulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, erilaisia oppimistehtäviä sekä johdon työnohjaajana toimimista osana koulutusta.

SISÄLTÖ
Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laajasti johtamiseen eri näkökulmista ja jäsentää johtamistyön työnohjausta niiden kautta. Johdon työnohjaajana toimiminen koulutuksen aikana mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, jota reflektoidaan opiskelijaryhmässä ja opettajien kanssa. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat organisaatio strategisena rakenteena ja toimintaympäristönä, johtaminen toimintana, johdon työnohjaus prosessina, johdon työnohjaus ja coaching, dialogisuus, käyttöteoria ja johdon työnohjauksen etiikka.

HAKEMINEN
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on 6.6.-31.10.2022.
Hakemusten pohjalta osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun. Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Johdon työnohjaajakoulutukseen hakeutuminen edellyttää:
• Aiemmin suoritettua Työnohjaajakoulutusta
• Korkeakoulututkintoa omalta alalta
• Vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta esihenkilötyöstä

Edellä mainitut kriteerit vastaavat johdon työnohjaajien yhdistyksen jäsenille asetettuja vaatimuksia.

HINTA
4 836 € (3 900 € + alv 24 %)

LISÄTIEDOT
Koulutukseen sisältöön liittyvät tiedot:
Mikko Nieminen, lehtori
p. 044 710 3177

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät seikat:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.),
p. 044-710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Lisätietoa ja hakulomake löytyvät Satakunnan ammattikorkeakoulun tapahtumakalenterista.
Lue lisää.