Johdon työnohjaajat ry

Johdon työnohjaajat ry on perustettu vuoden 2004 alussa edistämään johdon ja esimiesten, työnohjauksen avulla tapahtuvaa, hyvää johtamista sekä työyhteisöjen hyvinvointia

Yhdistys seuraa ja arvioi johdon työnohjaajien koulutuksen laatua, asettaa kouluttajille pätevyyskriteerit ja varmistaa näytöin työnohjaajien pätevyyden, sekä auktorisoi johdon työnohjaajat.

Valvomme myös johdon ja esimiesten työnohjaajien sekä mentorien toimintaa. Lisäksi yhdistys kehittää ja uusintaa työnohjaajakoulutuksia yhteistyössä yliopisto- ja korkeakoulutasoisten oppilaitosten kanssa. 


Alueellinen toiminta

Alueellisten jaosten avulla luomme aluekohtaisia toimintaverkostoja, joissa jäsenten välistä vuorovaikutusta edistetään pienryhmätapaamisilla. Samalla kehitetään ja vahvistetaan erilaisia mahdollisuuksia sekä toimintatapoja turvalliseen, luottamukselliseen ja kollegiaaliseen kumppanuuteen.

Tällä hetkellä aluetapaamisia järjestetään Pirkanmaalla. Hallitus auttaa aluetapaamisten käynnistämisessä, ja alueellista toimintaa kehitetään tänä vuonna.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »