Johdon työnohjaajat ry

Johdon työnohjaajat ry on perustettu vuoden 2004 alussa edistämään johdon ja esimiesten, työnohjauksen avulla tapahtuvaa, hyvää johtamista sekä työyhteisöjen hyvinvointia

Yhdistys seuraa ja arvioi johdon työnohjaajien koulutuksen laatua, asettaa kouluttajille pätevyyskriteerit ja varmistaa näytöin työnohjaajien pätevyyden, sekä auktorisoi johdon työnohjaajat.

Valvomme myös johdon ja esimiesten työnohjaajien toimintaa. Lisäksi yhdistys kehittää ja uusintaa työnohjaajakoulutuksia yhteistyössä yliopisto- ja korkeakoulutasoisten oppilaitosten kanssa. 


Valtakunnalliset johdon työnohjaajien vertaisryhmätapaamiset Teamsilla

Hei jäsen!

Tervetuloa johdon työnohjaajien etätapaamisiin.

Etäapaamisia järjestetään 4-6 kertaa vuodessa. Tapaamisten alussa kuulemme alustuksen ennakkoon sovitusta teemasta ja sen jälkeen käymme yhdessä keskustelua aiheesta ja sparraamme toinen toisiamme aiheen tiimoilta.

Etätapaamisten aiheet vaihtelevat. Kunkin tapaamiskerran teemoista informoidaan jäseniä jäsenpostien yhteydessä sekä yhdistyksen facebook -sivuilla. Voit myös ehdottaa sinulle tarpeellista aihetta Minna Söderholmille.

Jokaiseen tapaamiseen ilmoittaudutaan suoraan Minna Söderholmille: minna@valonaika.fi ja saat linkin tilaisuuteen.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Osallistuminen edellyttää Johdon työnohjaajat ryn jäsenyyttä.

Tervetuloa jakamaan osaamista ja saamaan vinkkejä!

Lisätietoja:

Minna Söderholm
Valon Aika Oy
minna@valonaika.fi