Liittyminen

Kun liityt jäseneksi, varmistat itsellesi entistä paremmat mahdollisuudet kehittyä ammatissasi

Järjestämme jäsenille korkeatasoista täydennyskoulutusta sekä pidämme yllä koulutettujen johdon työnohjaajien hakukonetta.

Täytä jäsenhakemus tästä

HUOM! Hakemuksen täytettyäsi, muistathan lähettää sähköpostitse tarvittavat liitteet puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valolle.

Liitteet: Todistus/selvitys pohjakoulutuksesta ja johtamiseen liittyvästä työkokemuksesta. Todistus suoritetusta johdon työnohjaajakoulutuksesta, opiskeljajäseneltä osallistumistodistus kouluttajalta)

  • tuula.rouhiainen.valo@gmail.com

Kuka voi liittyä yhdistyksen jäseneksi?

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus esimiestyöstä/johtamisesta ja jonka lisäksi hän on suorittanut yhdistyksen hyväksymän johdon työnohjaajaksi pätevöittävän tutkinnon. Muun työnohjaajakoulutuksen suorittaneilta edellytetään johdon työnohjaajan pätevöitymiskoulutusta.


Opiskelijat

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa parhaillaan johdon työnohjaajakoulutusta. Opiskelijajäsenen osallistumisoikeus yhdistyksen tilaisuuksiin toteutuvat kuten varsinaisella jäsenellä. Johdon työnohjaajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi tapahtuu, kun koulutus on suoritettu hyväksytysti. Tällöin on mahdollista liittyä yhdistyksen ylläpitämään johdon työnohjaajapankkiin.


Hakemusten käsittely

Hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tieto hyväksymisestä lähetetään sähköpostitse tai haluamallasi tavalla.


Maksut

  • Liittymismaksu 20 €
  • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 60 € / vuosi
  • Opiskelijajäsenen jäsenmaksu 40 € / vuosi

Laskut lähetetään sähköpostitse
Maksut yhdistyksen tilille: 313130-2773935
IBAN: FI17 3131 3002 7739 35
BIC: HANDFIHH

Ota yhteyttä ja kysy lisää »