Ajankohtaista

Toistamiseen siirretyn MOTIVAATIOTEORIAA käsittelevän koulutuspäivän uusi ajankohta on 18.3.2021.

13.09.2020


Business coach, mentor ja kouluttaja Anja Soramäki.

Toistamiseen siirretyn MOTIVAATIOTEORIAA käsittelevän
koulutuspäivän 
uusi ajankohta on 18.3.2021.

Anja Soramäen vahvoja osaamisalueita ovat liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen, valmentava esimiestyö sekä valmentava mentorointi. Erityisosaamista on yrityskulttuurin johtaminen; ihmisten motiivit ja moninaisuus sekä niiden hyödyntäminen yrityksen tulosta ja työntekijän työhyvinvointia parantavalla tavalla.

Koulutukseltaan Arja Soramäki on Luonnontieteiden tohtori, Diplom-Forstwirt (MMM), RMP motivaatiovalmentaja, Certified Business Coach, HHJ, Aikuiskoulutuksen PD, Yrityspankkiiri, Vientimarkkinoijatutkinto

Työkokemusta hänellä on 30 vuotta johtajana ja kehittämistehtävissä osuuspankkiryhmässä, 5 vuotta nykyisissä tehtävissä.

MOTIVAATIOSTA

Kaikkeen tekemiseemme liittyy motivaatio, joka on toimintaamme ohjaava voima. Ulkoinen motivaatio pohjautuu ympäristöstä saatavaan palautteeseen ja erilaisiin palkintoihin kuten kehuihin tai rahaan. Sisäinen motivaatio tuottaa sisäistä mielihyvää ja se on ihmisen omien arvojen mukaista toimintaa, missä toiminta itsessään koetaan palkitsevana.

Amerikkalainen psykologi Steven Reiss teki laajan empiirisen motiivitutkimuksen -90 luvun lopulla ja sai selville, että ihmisiä yhdistää kulttuurista riippumatta yli 400 erilaista motiivia. Hän ryhmitteli näistä 16 elämän perusmotiivia (sisäistä motiivia); valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, romantiikka/esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus, rauhallisuus/mielen rauha. Perusmotiivien voimakkuudet vaihtelevat eri ihmisillä. Motivaatioprofiili-työkalulla, RMP:llä, voidaan mitata jokaisen ihmisen yksilöllinen motivaatiokombinaatio, motiiviprofiili.

Jokaisen oma motiiviprofiili vaikuttaa motivoitumiseen ja siihen, kuinka paljon käytämme resurssejamme kulloisessakin tilanteessa. Huomattava osa tästä tapahtuu tiedostamattamme. Voidaksemme elää tietoisempaa elämää, tulisi meidän tuntea omat motiivimme. Epämiellyttävätkin asiat on helpompi suorittaa, mikäli osaamme motivoitua oikealla tavalla. Esimerkiksi terveydentilan vuoksi välttämättömät muutokset elämäntavoissa on helpompi toteuttaa, kun hyödynnämme tietoisesti motiivejamme.

Ihmisellä on luonnostaan halu tyydyttää motiivejaan ihmissuhteissaan. Mikäli tämä estyy, aiheuttaa se ongelmia tavalla tai toisella. Monet konfliktit työpaikalla ja kotona on vältettävissä, mikäli ymmärrämme omia motiivejamme ja sen avulla myös toisenlaisia, toisin käyttäytyviä ihmisiä. Voimme elää tyytyväisempänä, selkeämmin omanlaista elämää toteuttaen, kun tiedämme, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja mille annamme vähemmän arvoa.
Arvoristiriidassa eläminen kuluttaa, ahdistaa, jopa sairastuttaa meidät, siksi olisi hyvä tuntea itsensä ja elää tietoista, omien arvojensa ja motiiviensa mukaista elämää.