Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on esimiehille ja johtajille kohdennettu ammatillisen kehittymisen menetelmä. Sen avulla on mahdollista käydä läpi erilaisia työhön liittyviä asioita, ilmiöitä ja kokemuksia johtamiseen ja työnohjaukseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa. Työskentely mahdollistaa asiakkaalle professionaalista kasvua, ammatillisen kompetenssin lisääntymistä sekä parantaa työn laatua. Johdon työnohjaajahausta löydät itsellesi koulutetun ja johdon työnohjaajien hyväksymän ammattilaisen.

Johdon työnohjaus on työntekijän oman työn, työtavan ja työntekijän oman itsen tarkastelua ja tutkimista erityisesti johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Tavoitteellinen 1-3 vuoden mittainen prosessi mahdollistaa syvällisen henkilökohtaisen, ammatillisen ja organisatorisen kehittymisen. Parhaimmillaan työnohjaus voi edistää pysyvien myönteisten muutosten toteutumista sekä asiakkaassa että tämän organisaatiossa.

  • Eettiset ohjeet työnohjauksessa (pdf) »
  • Strategia 2022-2025 lataa

Ota yhteyttä »