Johdanto

Työnohjaus on yksi parhaista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on tieteellisesti osoitettu ja sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen ja työyhteisön toimintaan.

Johdon työnohjaajat ry:n jäsenet ovat pitkän koulutuksen kautta pätevöityneet johdon ja esimiesten työnohjaajiksi. Ennen työnohjaajakoulutusta he ovat toimineet johtajina, esimiehinä ja kehittäjinä. Johdon työnohjaajien joukossa on sekä yksityisen että julkishallinnon kokemusta eri toimialoilta omaavia työnohjaajia.

Koulutuksen käyneet johdon työnohjaajat voivat hakea Johdon työnohjaajat ja mentorit ry:ltä oikeutta käyttää CSLE (Certified Supervisor of Leaders and Executives ®) tutkintonimikettä. Tällä nimikkeellä yhdistys auktorisoi johdon ja esimiesten työnohjaajat.

CSLE - Certified Supervisor of Leaders and Executives ®

CSLE on lyhenne tutkintonimikkeestä Certified Supervisor of Leaders and Executives®. Nimikkeen käyttöoikeus (Johdon työnohjaaja CSLE) myönnetään hakemuksesta Johdon työnohjaaja- ja coach-tutkinnon® (80 op), Certified Professional Supervisor and Coach of Leaders and Executives-examination®, suorittaneelle. Käyttöoikeus voidaan myöntää myös muun vastaavan laaja-alaisen johdon työnohjaajakoulutuksen suorittaneelle.

Master-CSLE tutkintonimike myönnetään hakemuksesta johdon työnohjaajalle, joka on edellä mainitun johdon työnohjaajakoulutuksen lisäksi suorittanut täydennyskoulutuksena Certified Master Supervisor and Coach of Leaders and Executives® -tutkinnon.

Tutkintonimikkeen käyttöoikeuden hakeminen (DOC)