Sokea kana ei löydä jyvää – tervetuloa työnohjaajakoulutukseen!

09.12.2021

Työnohjaajakoulutus lisää valmiuksia johtaa itseä, johtaa ihmisiä ja asioita, johtaa arvon tuottoa.

Sanonnan mukaan sokea kanakin löytää jyvän. Epäilemättä asia on näin, kunhan tila on rajattu ja jyvän kanssa huomiosta kilpailevat ärsykkeet ovat vähissä. Jyvän löytyminen vaikeutuu, kun tila laajenee, ärsykeympäristö monipuolistuu ja ympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia. Sokea kana toimii yrityksen ja erehdyksen periaatteella ja epäonnistuu monta kertaa. Sokea kana ei muuta toimintaansa.

Tiedosta ja muuta
Organisaatiot ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti moniulotteisempia kuin koskaan aikaisemmin. Johdettavana on erilaisia ihmisiä ja asioita kulloinkin vallitsevassa tilanteessa. Johtaminen vaikeutuu, mikäli ei ymmärretä tilanteessa vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Entisestään johtaminen hankaloituu, mikäli tekijöitä ei edes tiedosteta tai tunnisteta. Yrityksen ja erehdyksen kautta johtaminen turhauttaa eikä epäonnistuminen ilahduta ketään – paitsi kilpailijoita.
Johtaminen edellyttää kykyä ymmärtää ihmistä ja ihmisten välistä yhteistoimintaa kussakin tilanteessa. On ymmärrettävä ihmisten erilaisuutta ja yhteistoiminnan lainalaisuuksia. Tätä ymmärrystä tulee johtaa organisaation tarkoitusta toteuttavaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Johtamisen ajattelutapaa ja käytäntöjä on kuitenkin mahdotonta muuttaa, mikäli ei tiedosta miksi, mitä ja miten tulisi muuttaa. Työnohjaajakoulutus on oivallinen tapa kehittää omaa organisaation lukutaitoa – valmiuksia havainnoida ja ymmärtää itseä, toisia, yhteisöä, organisaatiota, toimintaympäristöä

Kouluttaudu työnohjaajaksi
Johtamistaidon opiston 27. Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma käynnistyy syyskuussa 2022. Työnohjauksessa tutkitaan ja kehitetään työhön ja organisaatioon liittyviä tekijöitä – itseä, yhteisöä, yhteisön toimintaa, organisaation tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamista.
Työnohjauksessa osallistujat nähdään tietoisuuttaan lisäävinä ja valmiuksiaan kehittävinä aktiivisina toimijoina. Työnohjaajakoulutus lisää valmiuksia johtaa itseä, johtaa ihmisiä ja asioita, johtaa arvon tuottoa. Tieto ja tietoisuus asioista ja ihmisistä vähentävät esihenkilötyön ja johtamisen sokeita pisteitä.
Tervetuloa mukaan kehittämään itseäsi esihenkilönä, johtajana, työyhteisön jäsenenä tai hankkimaan itsellesi uusi ammatti työnohjaajana.

Vahvista taitojasi työnohjaajana – Johtamisen täydennyskoulutustyönohjaajille
Johtamisen näkökulma tulee sijoittaa kaikkeen organisaatiossa tapahtuvaan. Ohjaustyö edellyttääkin kattavaa ymmärrystä johtamisen merkityksestä ihmisen ja yhteisön toiminnassa. Käynnistämme Johtamistaidon opistolla Johtamisen täydennyskoulutuksen työnohjaajille helmikuussa 2022. Koulutus on suunniteltu yhdessä Johdon työnohjaajat ry:n kanssa.

Koulutuksessa saat työnohjauksen näkökulmasta kattavan kuvan nykyajan ja tulevaisuuden johtamisesta. Koulutus antaa teoreettista taitoa tiedostaa onnistuvaa johtamista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä organisaatiossa ja käytännön välineitä johtamisen kehittämiseen työnohjaajana.

Tervetuloa täydentämään valmiuksiasi jo valmistunut työnohjaajakollega!

Kirjoittaja Jarmo Pekkanen toimii kouluttajana Johtamistaidon opiston Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelmassa sekä Johtamisen täydennyskoulutuksen työnohjaajille.