Yksilön työhyvinvoinnin johtaminen

01.04.2022

Yrityksen työhyvinvoinnin edistäminen yksilön näkökulmasta käsin on elinehto, kun yritys haluaa olla merkittävä tekijä alallaan. Hyvinvoivat yksilöt muodostavat hyvinvoivan työyhteisön. Hyvinvoiva työyhteisö muodostaa menestyvän yrityksen, jota kuvaa vähäiset sairauspoissaolot, korkea työnlaatu ja merkitykselliset asiakaskohtaamiset. Yrityksen johtajan tulisi olla esikuva hyvinvoivasta yksilöstä. Tekstissä jaan kolmen näkökulman kautta miten johtaa vaikuttavasti yksilön työhyvinvointia.

Tunne itsesi

Yksilön työhyvinvoinnin johtaminen alkaa siitä, että johtaja tuntee itse itsensä. Ei voi johtaa toista kohti sellaista, mistä itsellä ei ole kokemusta. Johtajan täytyy syventää itsetuntemusta, jolloin tutkitaan muun muassa menneisyyttä, arvomaailmaa, tunteita, tarpeita, motivaatiota, pelkoja ja unelmia. Ihmiseltä voi odottaa monia eri asioita, mutta itsetuntemuksen syventäminen ei ole yksi niistä. Kukaan toinen ei voi pakottaa johtajaa tutustumaan itseensä kuin hän itse. Johtajan täytyy johtaa ensiksi itseään syventämällä itsetuntemusta, koska se on aidosti hyvinvoivan ja onnellisen ihmisen perusta.

Ole innostava esikuva

Kaikilla suurilla johtajilla, kuten esimerkiksi Mahatma Gandhilla ja Nelson Mandelalla, oli unelmakuva ihmisten ja maailman tulevaisuudesta. Nämä johtajat toimivat ennen kaikkea esikuvina omien arvojen ja unelmien ilmentämisessä elämässään. Tällaisia johtajia ihmiset seuraavat, koska he toimivat itse esimerkkeinä sille muutokselle minkä haluavat nähdä maailmassa.

Työntekijät seuraavat tiiviisti sitä millainen johtaja on, miten hän toimii ja käyttäytyy sekä miten ilmentää arvoja ja periaatteita. Työntekijät eivät usko johtajan viestiä, jos he eivät usko johtajaa viestintuojana. Työyhteisössä ihmiset haluavat seurata luonnostaan hyvinvoivaa johtajaa ja ihmistä, koska hän suhtautuu työyhteisöön kuin rakkaaseen perheeseen. Parhaimmillaan johtajasta huokuu halu olla samassa veneessä perheensä kanssa myötä- ja vastoinkäymisissä. Miksi ei siis yrityksen johtaja asettaisi itselleen korkeaa odotusarvoa olla kukoistava ihminen ja johtaja, joka luo työyhteisöstä yhtenäisen perheen.

Osoita välittämistä

Johtajan on konkreettisesti osoitettava sanoin, teoin ja ilmein välittämistä työntekijöitä kohtaan, koska sitä yhtenäisessä perheessä tehdään. Tarkoitus on saada työyhteisön jäsenet tuntemaan, että johtaja välittää heistä ihmisenä ja haluaa heille aidosti parasta. Johtaja luo esiteltyjen näkökulmien kautta työyhteisöön ilmapiirin, johon jokainen yksittäinen työntekijä haluaa tuoda panoksensa ilmentämällä omannäköisesti samoja asioita kuin hän. Näin syntyy työyhteisö, jonka tärkein voimavara on hyvinvoiva ja onnellinen yksilö.

Mikko Pahkasalo
Yrittäjä / No Limit
mikko@noulimit.fi