Inhimillinen johtaja kompleksisessa työympäristössä

23.01.2024

Sanotaan, että ”johtajan on osattava johtaa itseään, jotta hän voi johtaa muita”. Erilaista taustoista, erilaisten kokemusten kautta johtajista tulee sellaisia millaisina he näyttäytyvät muille. Analysoimalla, sanoittamalla ja reflektoimalla kokemuksia työnohjauksessa voidaan auttaa johtajaa ymmärtämään itseään ja hahmottamaan kehittymismahdollisuuksiaan. Henkilökohtainen työohjaus on tärkeä avain johtajan hyvinvointiin, mikä vaikuttaa koko organisaatioon. Johtaja on useimmiten organisaatiosysteemin merkittävin osanen, jonka horjuessa koko organisaatio keikkuu. Johtajan resilienssin kasvattaminen auttaa työelämän nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Organisaatot ja niiden muodostamat ekosysteemit voidaan nähdä verkostorakenteena, jonka toiminnassa korostuvat monimutkaiset vuorovaikutussuhteet. Johtajat ovat näiden verkostojen sykkiviä ytimiä, jotka suuntaavat, ohjaavat ja välittävät informaatiota. Parhaimmillaan johtaja havaitsee, ymmärtää ja koordinoi ihmislähtöisellä ja positiivisella otteella eri tason yhteyksiä. Johtajan ei voida olettaa hallitsevan kaikkea, jos näin oletetaan, joudutaan tilanteeseen, missä tavoitteet eivät koskaan täysin toteudu ja johtaja on uupumisvaaran alla. Sen sijaan johdon ymmärtäessä systeemin kompleksisuutta, sen sisältämää paradoksaalisuutta ja aina ilmaantuvia yllättäviä tilanteita, ollaan jo hyvällä tiellä.

Nykyisessä kiivastahtisessa laajojen organisaatioekosysteemien toiminnassa johtamisen metataidot korostuvat. Johtamisen metataidot auttavat saamaan aikaan erilaisista lähtöasetelmista tulevien ihmisten välille vuorovaikutusta. Tuoreessa väitöskirjassa Marika Tammeaid (2023) määrittelee, että johtamisen metataitoihin kuuluu mm. dialoginen vuorovaikutus, moninäkökulmaisen ajattelun taito sekä ihmiskeskeinen johtamisote. Hän toteaa näiden taitojen ohjaavan inhimilliseen ja ratkaisukeskeiseen johtamiseen.

Johtajuus ulottuu verkostojen ja välillisten vaikutusten kautta laajalle. Tällöin johtajan työnohjauksessa kokonaisvaltaista ymmärrystä ei voida saavuttaa tarkastelematta systeemistä kokonaisuutta johtajan ympärillä. Kuitenkin johtaja yksilönä, hänen kokemuksensa, tavoitteensa ja hyvinvointinsa ovat johtajan työnohjauksen tärkein teema.

Olen pohtinut ja analysoinut asiaa syvällisemmin artikkelissani ”Kompleksisuus johdon työnohjauksen raamittajana” https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/127249

Päivi Lundvall, johdon työnohjaaja